Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Hvad koster det?

Her på siden findes oversigt over priser.

Indskud:

Ved indflytning betales indskud og første måneds husleje.

Der kan ansøges om lån til indskud gennem Norddjurs Kommune, Boligstøttekontoret efter gældende regler.

Beløbet opkræves via indbetalingskort, som efterfølgende kan tilmeldes Betalingsservice.

Husleje:

Huslejen fastsættes årligt efter vedtagelse af budget.

Der kan søges om boligstøtte gennem Norddjurs Kommune v/Borgerservice efter gældende regler.

Varme:

Der opkræves månedligt et à conto varme.

Varmeregnskabsåret er 1/7-30/6. Ved regnskabsafslutning laves varmeafregning efter individuelt behov.

Vand:

Forbrug af vand er indeholdt i huslejen.

El:

Elforbrug afregnes direkte med Energi Danmark.

Mad:

Betaling for mad sker månedsvis forud, efter gældende takster.

Taksterne kan fås ved henvendelse til Farsøhthus, og kan ses her på siden.

Beløbet opkræves via indbetalingskort, som efterfølgende kan tilmeldes Betalingsservice.

Rengøringsartikler:

Der er mulighed for at få leveret rengøringsmidler fra Farsøhthus.

Man tilmelder sig ordningen ved henvendelse til personalet eller på kontoret.

 

 

Kontrakt/kostaftale

Kontrakten/kostaftalen bliver udleveret umiddelbart efter indflytningen, og udfyldes i samarbejde med beboeren, ægtefælle/pårørende og personalet.

Husleje, indskud, el, vand og varme