Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Bruger- og pårørenderådet

Bruger– og pårørenderådet skal medvirke til at sikre opfyldelse af pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov.

Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser.

Rådet skal medvirke til, at der skabes en dialog mellem beboere, pårørende, ledelse og medarbejdere på Farsøhthus.

Det tilstræbes, at Rådet består af medlemmer fordelt på:

  • 6 medlemmer fra bruger- og pårørendegruppen, heraf 3 suppleanter
  • Plejecenterlederen
  • En repræsentant fra medarbejderne
  • Et medlem af ældrerådet
  • 2 beboere

For nuværende periode  er følgende valgte til bruger- og pårørenderådet:

Ingelise Schmidt (formand), Ulla Parnset (beboerrepr.), Jørgen Sørensen (pårørenderepr.), Hans Skannrup (pårørenderepr.), Marianne Kolind (pårørenderepr.),  Ivan Hammer Sørensen (ældrerådet), Linda Rindal (medarbejderrepr.) og ledelsen repr. v/Laila Søgaard Frederiksen.

Medlemmerne vælges for ét år af gangen på et valgmøde/årsmøde, som afvikles sidste søndag i oktober måned.

På Farsøhthus har man valgt at suppleanterne deltager i alle møder, som afholdes 4 gange årligt.

Rådets opgaver i løbet af et valgår er blandt andet at drøfte:

  • Nye tiltag i huset
  • Komme med gode idéer til arrangementer
  • Tage stilling til embedslægerapport og kommunalt tilsyn
  • Drøfte dagligdagen generelt

Læs mere om Bruger- og pårørenderåd i Norddjurs Kommune

Referater bliver offentlig gjort i den månedlige Farsøhthus-avis.