Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ydelser

Norddjurs Kommune har udarbejdet en ældrepolitik, som er fundamentet for arbejdet på ældreområdet.

Ældrepolitikken fokuserer på at ældre borgere i Norddjurs Kommune kan bevare et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de selv tager ansvar og klarer sig uden hjælp.

Ældrepolitikken danner desuden rammen for de kvalitetsstandarter vi arbejder ud fra her på Farsøhthus.

Norddjurs Kommune har siden efteråret 2010 haft fokus på Det gode hverdagsliv, hvilket betyder, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Det vil sige, at på Farsøhthus tager vi udgangspunkt i beboernes ressourcer, vaner og ønsker.

Vi hjælper, støtter og vejleder beboerne ud fra princippet om at bevare færdigheder.

Det gør vi ved at inddrage beboerne mest muligt i udførelsen af daglige gøremål.

På denne måde kan beboeren opretholde og udvikle sine funktioner længst muligt samt forebygge tab af funktioner.